12 mei 2022 | 10:00 -17:00 uur
LEF Future Center | Rijkswaterstaat  Utrecht

Vera Haaksma

Teamleider Energiesysteem en infrastructuur

Gemeente Utrecht

In Utrecht ligt al een groot warmtenet, maar er zijn weinig bronnen van hogere temperatuur. Hierdoor moeten ook lagere temperatuurbronnen zoals aquathermie ingezet worden. Vera Haaksma ontwikkelt de visie voor de inzet van bronnen, de infrastructuur en tevens de governance van warmtenetten voor de stad. Bij deze vraagstukken komt ook de ruimtelijke impact boven en onder de grond aan de orde en natuurlijk afwegingskaders en randvoorwaarden voor het lokale en regionale gebruik van bronnen.

Vera is lid van de regiegroep van het Waterstoflab en onderdeel van de ambtelijke adviesgroep voor de warmtewet 2.0 van de VNG.

Ochtendprogramma
10:25 uur
De ‘TEO-, TEA- en TED’ pitches

Drie ervaringsdeskundigen, Vera Haaksma (deelopgavetrekker Energiesysteem en infrastructuur gemeente Utrecht), Gertjan de Joode (kennis- en innovatiemanager Eteck BV) en Otto Reinstra (strategisch adviseur Waternet) delen in een pitch hun ervaringen met TEA-, TEO- en TED-projecten