12 mei 2022 | 10:00 -17:00 uur
LEF Future Center | Rijkswaterstaat  Utrecht

Tjalling de Vries

Manager (wnd.) duurzame warmte en energiebesparing bij de directie Energiemarkt

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Tjalling de Vries werkt samen met anderen aan oplossingen voor de energietransitie. Denk aan het bevorderen van energiebesparing bij bedrijven en het ontwikkelen van duurzame warmtebronnen en -infrastructuur voor de gebouwde omgeving. Rode draad in zijn loopbaan is het uitwerken van spelregels voor (semi-)overheid en marktpartijen, met het oog op het bereiken van publieke doelen.

Zijn woning in Den Haag heeft Tjalling zelf ook zoveel mogelijk verduurzaamd.

Middagprogramma
15:45 uur
Aquathermie stroomt door!

Officiele afronding Green Deal Aquathermie en feestelijke aftrap nieuwe fase met partijen die zich de komende jaren gaan inzetten voor grootschalige toepassing van aquathermie. Aquathermie stroomt door!