12 mei 2022 | 10:00 -17:00 uur
LEF Future Center | Rijkswaterstaat  Utrecht

Ruud Schuite

Adviseur energie en milieu

Waterschap Vechtstromen

Ruud Schuite is adviseur energie en milieu bij Waterschap Vechtstromen. In het werk speelt er een breed scala aan onderwerpen en activiteiten: energieneutraliteit, duurzame opwek, verhogen energie-efficiëntie, CO2-voetafdruk en uitstoot van broeikasgassen zoals methaan en lachgas. Aquathermie is een belangrijk onderwerp, waarbij het waterschap bronhouder is en waarmee we kunnen samenwerken met omgevingspartners om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Ruud is een gesprekspartner voor dit soort initiatieven zowel extern als intern en draagt bij aan het maken van aquathermie-beleid voor de toekomst.

Middagprogramma
Deelsessie Ronde 2
14:15 uur
Vormgeven van samenwerking: governance van aquathermie in de praktijk

In een aquathermie project werk je samen met verschillende partijen. Bewoners, waterbeheerders, gemeenten, warmtebedrijven, adviesbureaus … In deze sessie nemen we je mee in het thema governance. Hoe start je een samenwerking? Wat zijn succesfactoren? Welke vormen zijn er? Hoe kies je een vorm die bij jou past? We starten met het onderzoek ‘Warmte uit samenwerking’ van STOWA en wisselen ervaringen uit met PAW proeftuin Almelo. Je gaat naar huis met nieuwe inspiratie en hopelijk een concrete vervolgstap voor de realisatie van jouw aquathermie project.