12 mei 2022 | 10:00 -17:00 uur
LEF Future Center | Rijkswaterstaat  Utrecht

Remko Cremers

Projectmanager energietransitie

BeNRG

Remko Cremers is ruim 15 jaar betrokken bij verschillende projecten binnen de warmtetransitie, zo ook bij het aardgasvrij maken van Aalderinkshoek in Almelo. Zijn vaardigheden liggen in het betrekken, beleven en bewegen van mensen om een gezamenlijk resultaat te bereiken. Het organiseren van een constructieve en prettige samenwerking met verschillende belanghebbenden op alle niveaus is kenmerkend voor zijn aanpak. Hij brengt naast een procesaanpak ook inhoudelijke kennis (bedrijfskundige, energietechnische en financiële) mee. Het combineren van verschillende opgaven en beleidsvelden én het leggen van creatieve verbindingen kun je met een gerust hart aan Remko overlaten.

Middagprogramma
Deelsessie Ronde 2
14:15 uur
Vormgeven van samenwerking: governance van aquathermie in de praktijk

In een aquathermie project werk je samen met verschillende partijen. Bewoners, waterbeheerders, gemeenten, warmtebedrijven, adviesbureaus … In deze sessie nemen we je mee in het thema governance. Hoe start je een samenwerking? Wat zijn succesfactoren? Welke vormen zijn er? Hoe kies je een vorm die bij jou past? We starten met het onderzoek ‘Warmte uit samenwerking’ van STOWA en wisselen ervaringen uit met PAW proeftuin Almelo. Je gaat naar huis met nieuwe inspiratie en hopelijk een concrete vervolgstap voor de realisatie van jouw aquathermie project.