12 mei 2022 | 10:00 -17:00 uur
LEF Future Center | Rijkswaterstaat  Utrecht

Peter Struik

HID Duurzame Leefomgeving

Rijkswaterstaat

Peter Struik ziet grote mogelijkheden voor aquathermie in de energietransitie. Het is een elegante technologie, waarmee een grote bron van energie zonder negatieve omgevingseffecten kan worden toegepast in de gebouwde omgeving. Rijkswaterstaat werkt als nationale waterbeheerder graag mee aan kennisontwikkeling en concrete toepassingen.

Middagprogramma
13:40 uur
Opening middagprogramma

Peter Struik, hoofdingenieur-directeur (HID) van het programma Duurzaamheid en Leefomgeving bij Rijkswaterstaat, trapt als host af voor de tweede helft van het festival.