12 mei 2022 | 10:00 -17:00 uur
LEF Future Center | Rijkswaterstaat  Utrecht

Peter Borghstijn

Project Finance Manager

NWB Bank

Peter Borghstijn is sinds 1 januari 2021 Project Finance Manager bij NWB Bank. In deze functie is hij verantwoordelijk voor projectfinanciering van Duurzame Energie en Publiek Private Samenwerking. Voordat Peter de overstap maakte naar NWB Bank was hij geruime tijd werkzaam in diverse functies bij BNG Bank, waarvan ruim tien jaar als Accountmanager Utilities en Infrastructuur.

Ochtendprogramma
Deelsessie Ronde 1
11:45 uur
De financiële puzzel van aquathermie

Hoe financieren we aquathermieprojecten? Hoe houden we de kosten voor bewoners behapbaar? Hoe zorgen we voor financiële zekerheid? Terwijl de druk toeneemt om snel van het aardgas af te gaan en aquathermie steeds meer in de belangstelling komt te staan, is het nog steeds een lastige puzzel om de financiën rond te krijgen.
Uitdagingen zijn warmtenetten, vollooprisico’s, afschrijvingstermijnen en garantstellingen. Gelukkig zijn er ook oplossingsrichtingen. In deze sessie gaan we met vertegenwoordigers uit de bankenwereld, met initiatiefnemers en met de overheid het gesprek aan over rollen, constructies en wat er verder nodig is.