12 mei 2022 | 10:00 -17:00 uur
LEF Future Center | Rijkswaterstaat  Utrecht

Meindert Smallenbroek

Algemeen directeur

Unie van Waterschappen

Meindert Smallenbroek pleit er als directeur van de Unie van Waterschappen voor dat Nederland Europees koploper aquathermie wordt. De waterschappen zijn bereid om de warmte uit aquathermie, waar mogelijk, beschikbaar te stellen voor warmtenetwerken in de gebouwde omgeving. Waterschappen hebben ook een rol als vergunningverlener. Om goed zicht te krijgen op de effecten voor de waterkwaliteit moet er monitoring plaatsvinden.

Meindert Smallenbroek was voorheen onder meer werkzaam als directeur warmte en ondergrond bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Ochtendprogramma
10:05 uur
Opening NAT festival

Sandor Gaastra (directeur-generaal Klimaat en Energie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat), Meindert Smallenbroek (voorzitter Stuurgroep Aquathermie) en Erik Kraaij (programmamanager Netwerk Aquathermie) gaan in gesprek over de doelen en resultaten van drie jaar Green Deal Aquathermie. Vervolgens opent de heer Gaastra het NAT festival.