12 mei 2022 | 10:00 -17:00 uur
LEF Future Center | Rijkswaterstaat  Utrecht

Martijn van Aarssen

Algemeen directeur

IF Technology

Martijn van Aarssen is directeur van IF Technology, een advies- en engineeringsbureau dat bijdraagt aan de energietransitie. Aquathermie is een belangrijke energiebron in de gebouwde omgeving. Inpassen van aquathermie in de hele waardeketen van energie is technologisch, financieel en juridisch een uitdaging die we samen met collega-adviesbureaus, partners in de markt en bevoegd gezag concreet vormgeven in projecten voor opdrachtgevers.

Ochtendprogramma
10:50 uur
Opschaling verwarmen én koelen met aquathermie

Dirk-Siert Schoonman (dagelijks bestuurslid Unie van Waterschappen en dijkgraaf waterschap Drents Overijsselse Delta), Carla Kranenborg-van Eerd (wethouder leefbaarheid, wijkveiligheid, financiën en energie gemeente Breda) Martijn van Aarssen (CEO IF Technology) en Gerard Blom (unitmanager bodem- en grondwatersystemen Deltares) gaan tijdens een tafelgesprek onder begeleiding van de dagvoorzitter in op wat er nodig is voor opschaling van verwarmen én koelen met aquathermie.