12 mei 2022 | 10:00 -17:00 uur
LEF Future Center | Rijkswaterstaat  Utrecht

Marco van Schaik

Adviseur en projectleider water en energie

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en STOWA

Marco van Schaik adviseert voor HDSR over de warmtetransitie, onder andere voor de warmtetafel RES, HDSR visie aquathermie, spelregels verdeling warmte uit TEO en diverse aquathermieprojecten. Marco heeft voor STOWA verschillende onderzoeken naar aquathermie begeleid.

Marco is actief in een werkgroep om zijn eigen wijk aardgasvrij te laten worden

Ochtendprogramma
Deelsessie Ronde 1
11:45 uur
Koeler water door aquathermie: winst of verlies voor het ecosysteem?

Warmte uit oppervlaktewater halen betekent dat het water plaatselijk iets afkoelt. Dit kan positieve en negatieve effecten hebben op de ecologie. Koel water compenseert de opwarming van het klimaat een beetje, maar té koel water kan voortplanting van soorten remmen. Hoe beoordeel je de mogelijke impact van TEO op de ecologie? Ida de Groot-Wallast van Deltares neemt je mee langs de stappen die je hierbij kunt zetten, van het berekenen van het debiet van de koudelozing tot het inventariseren van gevoelige soorten in het ontvangende oppervlaktewater. Marco van Schaik vertelt namens Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hoe dat in de praktijk uitpakt voor een project van 6.000 woningen, kantoren en winkels aan het Merwedekanaal. Wil je helemaal op de hoogte zijn van de stand van onderzoek en hoe je dit vertaalt naar de praktijk? Dit is het moment om een expert en een ervaringsdeskundige jouw vragen te stellen.