12 mei 2022 | 10:00 -17:00 uur
LEF Future Center | Rijkswaterstaat  Utrecht

Lucie Gelderblom

Lid van het uitvoerende team

Warm Heeg

Lucie Gelderblom is in 2012 betrokken bij de ontwikkeling van een duurzame dorpsvisie voor Heeg. Vanaf die tijd is zij, naast haar werk als zelfstandig ondernemer in duurzame ontwikkeling, volop aan de slag geweest met het uitvoeren van de dorpsvisie, samen met vele dorpsgenoten. Sinds 2018 is ze een van de twee trekkers van Warm Heeg. In het zes leden tellende uitvoerende team Warm Heeg is Lucie projectleider.

Ochtendprogramma
Deelsessie Ronde 1
11:45 uur
Middagprogramma
Deelsessie Ronde 2
14:15 uur
Van verkenning naar realisatie

Aan het woord komen twee ervaringsdeskundigen, Lucie Gelderblom en Sjoerd Ypma (beide lid van het uitvoerende team van Warm Heeg), die ons mee zullen nemen in hun voorbereidings- en verkenningstraject van een aquathermieproject. Welke stappen hebben ze gezet? Waar lopen ze tegenaan? En waar kunnen andere projecten van leren?
Tijdens de sessie gaan we in op financiering, opstart, doorontwikkeling en wet- en regelgeving. We bespreken onder andere de financiering van de ontwikkelfase, collectief aanvragen van individuele subsidies, toetsing van de potentie van aquathermie op grotere schaal en wettelijke verankering van de positie van gemeenschapsinitiatieven.

We zoomen in op Heeg, een heerlijk watersportdorp in landelijk Friesland. Voor de deur een grote plas water, het Hegermeer. Een geschikte basis voor de lokale energiecoöperatie om ruim vijf jaar geleden te starten met het initiatief Warm Heeg. Het doel: met oppervlaktewater uit het meer alle woningen in de kern van het dorp collectief verwarmen. Vijf jaar later is er onlangs uiteindelijk de landelijke PAW subsidie van vier miljoen euro aan het initiatief toegewezen. Een heugelijk feit, een goede stap voor de toekomst van Warm Heeg. Maar dit is zeker niet zonder horten en stoten gegaan.

In de sessie deelt Warm Heeg zeven knelpunten van verschillende aard, die lokaal niet opgelost kunnen worden. Het team van Warm Heeg roept daarbij op: willen we niet dat initiatieven financieel vastlopen in de ontwikkelingsfase, dan moeten we gezamenlijk kijken naar de mogelijkheden en versoepelingen in overheidsland.