12 mei 2022 | 10:00 -17:00 uur
LEF Future Center | Rijkswaterstaat  Utrecht

Korneel de Jong

Sr. Adviseur/ Partner

CRUX Engineering B.V. and CEMS B.V.

Korneel de Jong is trekker ontwikkeling Energie damwand en energie uit kademuren. In de ontwikkeling van energieonttrekking aan civiel technische constructies combineert CRUX de onttrekking van warmte uit de ondiepe ondergrond met de onttrekking aan het grond/- en oppervlaktewater. Deze techniek ontwikkelen zij, in samenwerking met een aantal partners, vanuit brede kennis over de ondergrond en het (grond)water en diverse pilotopstellingen (o.a. in de Zweth).

Ochtendprogramma
Deelsessie Ronde 1
11:45 uur
Middagprogramma
Deelsessie Ronde 2
14:15 uur
NAT Experience

Een aquathermiesysteem heeft verschillende onderdelen. Afhankelijk van de locatie, de warmtevraag en het aantal gebouwen dat moet worden verwarmd of gekoeld wordt een systeem samengesteld. Als aquathermie is gerealiseerd zie je er bijna niets meer van, omdat veel zich onder de grond afspeelt.
Hoe zien die verschillende technische onderdelen, zoals een buis van een warmtenet, een warmtewisselaar of een warmtepomp, eruit? Tijdens de NAT Experience kun je de techniek van aquathermie zien en vragen stellen aan experts uit de praktijk over de werking en de keuze voor een bepaalde systeem of onderdeel. Of misschien ben je benieuwd naar het onderhoud of bijvoorbeeld kosten.