12 mei 2022 | 10:00 -17:00 uur
LEF Future Center | Rijkswaterstaat  Utrecht

Jitske van Popering-Verkerk

Bestuurskundig onderzoeker

GovernEUR/Erasmus Universiteit Rotterdam

Jitske van Popering-Verkerk is bestuurskundig onderzoeker bij GovernEUR/Erasmus Universiteit Rotterdam. In haar onderzoek richt zij zich op de samenwerking tussen publieke, private en maatschappelijke partijen in complexe vraagstukken. In het bijzonder onderzoekt zij complexe ruimtelijke vraagstukken, waaronder water, klimaatadaptatie en de energietransitie. Recent heeft zij onderzoek gedaan naar de governance van aquathermie. Ook heeft zij afgelopen jaren geadviseerd over de rol van overheden en de participatie van bewoners in de energietransitie.

Middagprogramma
Deelsessie Ronde 2
14:15 uur
Vormgeven van samenwerking: governance van aquathermie in de praktijk

In een aquathermie project werk je samen met verschillende partijen. Bewoners, waterbeheerders, gemeenten, warmtebedrijven, adviesbureaus … In deze sessie nemen we je mee in het thema governance. Hoe start je een samenwerking? Wat zijn succesfactoren? Welke vormen zijn er? Hoe kies je een vorm die bij jou past? We starten met het onderzoek ‘Warmte uit samenwerking’ van STOWA en wisselen ervaringen uit met PAW proeftuin Almelo. Je gaat naar huis met nieuwe inspiratie en hopelijk een concrete vervolgstap voor de realisatie van jouw aquathermie project.