12 mei 2022 | 10:00 -17:00 uur
LEF Future Center | Rijkswaterstaat  Utrecht

Jeroen de Bruin

Verbinder op het gebied van governance en financiering

Netwerk Aquathermie

Jeroen de Bruin is verbinder op het gebied van governance en financiering bij het Netwerk Aquathermie. Hij kent het speelveld rondom aquathermie vanuit verschillende invalshoeken. Zo werkt hij voor adviesbureau Waterprof aan onderzoek, verkenningen, beleid en programma’s voor aquathermie bij verschillende gemeenten, waterbeheerders en provincies. Ook is hij auteur van het STOWA onderzoek ‘Leren van praktijkervaringen aquathermie’.

Middagprogramma
14:15 uur
Vormgeven van samenwerking: governance van aquathermie in de praktijk

In een aquathermie project werk je samen met verschillende partijen. Bewoners, waterbeheerders, gemeenten, warmtebedrijven, adviesbureaus … In deze sessie nemen we je mee in het thema governance. Hoe start je een samenwerking? Wat zijn succesfactoren? Welke vormen zijn er? Hoe kies je een vorm die bij jou past? We starten met het onderzoek ‘Warmte uit samenwerking’ van STOWA en wisselen ervaringen uit met PAW proeftuin Almelo. Je gaat naar huis met nieuwe inspiratie en hopelijk een concrete vervolgstap voor de realisatie van jouw aquathermie project.