12 mei 2022 | 10:00 -17:00 uur
LEF Future Center | Rijkswaterstaat  Utrecht

Jacqueline Laumans

Programmacoördinator waterbeheer en energietransitie

STOWA

Welke kennis is er nodig om aquathermie op een zorgvuldige manier uit te rollen? Namens STOWA, het kenniscentrum van de regionale waterbeheerder, formuleert Jacqueline samen met de waterbeheerders de juiste vragen en gaat bij adviesbureaus en kennisinstellingen op zoek naar de antwoorden. De afgelopen drie jaar begeleidde ze diverse onderzoeken op het gebied van aquathermie en zorgde ervoor dat de opgedane kennis vervolgens gedeeld wordt.

Ook is ze vanuit STOWA betrokken bij de kennisontwikkeling rondom zonneparken op oppervlaktewater.

Ochtendprogramma
Deelsessie Ronde 1
11:45 uur
Koeler water door aquathermie: winst of verlies voor het ecosysteem?

Warmte uit oppervlaktewater halen betekent dat het water plaatselijk iets afkoelt. Dit kan positieve en negatieve effecten hebben op de ecologie. Koel water compenseert de opwarming van het klimaat een beetje, maar té koel water kan voortplanting van soorten remmen. Hoe beoordeel je de mogelijke impact van TEO op de ecologie? Ida de Groot-Wallast van Deltares neemt je mee langs de stappen die je hierbij kunt zetten, van het berekenen van het debiet van de koudelozing tot het inventariseren van gevoelige soorten in het ontvangende oppervlaktewater. Marco van Schaik vertelt namens Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hoe dat in de praktijk uitpakt voor een project van 6.000 woningen, kantoren en winkels aan het Merwedekanaal. Wil je helemaal op de hoogte zijn van de stand van onderzoek en hoe je dit vertaalt naar de praktijk? Dit is het moment om een expert en een ervaringsdeskundige jouw vragen te stellen.