12 mei 2022 | 10:00 -17:00 uur
LEF Future Center | Rijkswaterstaat  Utrecht

Ida de Groot-Wallast

Senior adviseur waterbeheer

Deltares

Als projectleider van WarmingUP geeft Ida, met de partners, het onderzoek naar effecten van grootschalige toepassing van aquathermie op water, bodem en ondergrond vorm. Ook zorgt ze dat in diverse projecten voor waterbeheerders expertises zoals ecologie, modelleren en monitoren samenkomen en zo bijdragen aan de opbouw van kennis. Het toegankelijk en bruikbaar maken en het delen van ontwikkelde kennis zijn de belangrijkste aspecten van haar werk.

Vanuit Deltares is Ida ook betrokken bij de invloed van de energietransitie op bodem en ondergrond, in relatie tot de andere functies die de ondergrond heeft.

Ochtendprogramma
Deelsessie Ronde 1
11:45 uur
Koeler water door aquathermie: winst of verlies voor het ecosysteem?

Warmte uit oppervlaktewater halen betekent dat het water plaatselijk iets afkoelt. Dit kan positieve en negatieve effecten hebben op de ecologie. Koel water compenseert de opwarming van het klimaat een beetje, maar té koel water kan voortplanting van soorten remmen. Hoe beoordeel je de mogelijke impact van TEO op de ecologie? Ida de Groot-Wallast van Deltares neemt je mee langs de stappen die je hierbij kunt zetten, van het berekenen van het debiet van de koudelozing tot het inventariseren van gevoelige soorten in het ontvangende oppervlaktewater. Marco van Schaik vertelt namens Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hoe dat in de praktijk uitpakt voor een project van 6.000 woningen, kantoren en winkels aan het Merwedekanaal. Wil je helemaal op de hoogte zijn van de stand van onderzoek en hoe je dit vertaalt naar de praktijk? Dit is het moment om een expert en een ervaringsdeskundige jouw vragen te stellen.