12 mei 2022 | 10:00 -17:00 uur
LEF Future Center | Rijkswaterstaat  Utrecht

Henk Looijen

Verbinder kennis en innovatie

Programmabureau Aquathermie

Henk Looijen is vanuit Rijkswaterstaat inmiddels ruim 6 jaar met aquathermie bezig. Stond aan de wieg van de Green Deal Aquathermie en werkte de afgelopen drie jaar voor de helft van zijn tijd aan het NAT. De woorden ‘verbinder’ en ‘netwerk’ zijn belangrijk voor hem.

Inmiddels 20 jaar met waterbeheer bezig. Vanuit Rijkswaterstaat, maar altijd in samenhang en samenwerking met de waterschappen.

Middagprogramma
15:45 uur
Middagprogramma
Deelsessie Ronde 2
14:15 uur
Aquathermie stroomt door!

Officiele afronding Green Deal Aquathermie en feestelijke aftrap nieuwe fase met partijen die zich de komende jaren gaan inzetten voor grootschalige toepassing van aquathermie. Aquathermie stroomt door!

Naar een gemeenschappelijk beeld van aquathermie

Aquathermie is niet nieuw, maar voor veel mensen en organisaties nog wel. Hoe zorgen we ervoor dat niet elk initiatief met aquathermie dezelfde wielen moet uitvinden? Om aquathermie breed en gemakkelijk te kunnen toepassen is vertrouwen en kennis nodig. Vertrouwen neemt toe als er standaarden zijn voor techniek, organisatie, proces en financiering. De kennis die de afgelopen jaren is ontwikkeld, is een geweldige basis voor deze standaarden. Hoe maken we deze kennis tot een standaard? En wie zijn daarvoor nodig? In deze sessie gaan we met deze vragen aan de slag om ook echt antwoorden te vinden!