12 mei 2022 | 10:00 -17:00 uur
LEF Future Center | Rijkswaterstaat  Utrecht

Gerrit Hiemstra

Meteoroloog en ondernemer

NOS Journaal en Weather Impact

Gerrit Hiemstra is weerpresentator bij het NOS Journaal en hij is mede-eigenaar van Weather Impact in Amersfoort, dat hij in 2015 heeft opgericht. Weather Impact is gespecialiseerd in het ontwikkelen van toepassingen van kennis en technieken op het gebied van meteorologie en klimaatverandering.

Hij is ervaringsdeskundige op het gebied van aquathermie. Zijn biobased huis verwarmt en koelt hij met warmte en koude uit de rivier De Luts in Balk.

Middagprogramma
13:45 uur
Keynote-speech

Gerrit Hiemstra (meteoroloog en mede-eigenaar Weather Impact) gaat in op klimaatverandering en vertelt hoe wij volgens hem de CO2-uitstoot kunnen verminderen. Hij is ervaringsdeskundige op het gebied van aquathermie. Zijn huis verwarmt en koelt hij met warmte uit de rivier De Luts. Wat komt daarbij kijken? Wat zijn z’n ervaringen? En wat is er nodig voor grootschaliger uitrol van aquathermie? Het motto van Gerrit: ‘Aquathermie – gewoon doen’.