12 mei 2022 | 10:00 -17:00 uur
LEF Future Center | Rijkswaterstaat  Utrecht

Gerard Blom

Unitmanager bodem- en grondwatersystemen

Deltares

Gerard Blom is unitmanager Bodem- en Grondwatersystemen (BGS) bij Deltares. Deltares draagt, als onafhankelijk kennisinstituut, bij aan een veilig en duurzaam leven in delta’s, nu en in de toekomst. De unit BGS doet onderzoek op het gebied van grondwaterbeheer, bodem- en waterkwaliteit en klimaatadaptatie. Het onderzoek, bijvoorbeeld het programma WarmingUP, gaat onder andere over de rol van water en bodem in de energietransitie.

Ochtendprogramma
10:50 uur
Opschaling verwarmen én koelen met aquathermie

Dirk-Siert Schoonman (dagelijks bestuurslid Unie van Waterschappen en dijkgraaf waterschap Drents Overijsselse Delta), Carla Kranenborg-van Eerd (wethouder leefbaarheid, wijkveiligheid, financiën en energie gemeente Breda) Martijn van Aarssen (CEO IF Technology) en Gerard Blom (unitmanager bodem- en grondwatersystemen Deltares) gaan tijdens een tafelgesprek onder begeleiding van de dagvoorzitter in op wat er nodig is voor opschaling van verwarmen én koelen met aquathermie.