12 mei 2022 | 10:00 -17:00 uur
LEF Future Center | Rijkswaterstaat  Utrecht

Frank Agterberg

Ondernemende bestuurder

Frank Agterberg is een ondernemende bestuurder. Hij is onder andere bezoldigd voorzitter van branchevereniging bodemenergie en van branchevereniging warmtepompen. Met die beide branches heeft hij een belanghebbende achterban in de inzet van gratis en hernieuwbare omgevingswarmte. Tevens is hij commissie-voorzitter en bestuurslid duurzame warmte en koude van de NVDE waarmee hij de héle leveringsindustrie faciliteert. Frank heeft een verder verleden in de chemie en een recenter verleden in milieukennis. Hij is getrouwd en vader van twee samenwonende volwassen dochters.

Middagprogramma
15:45 uur
Aquathermie stroomt door!

Officiele afronding Green Deal Aquathermie en feestelijke aftrap nieuwe fase met partijen die zich de komende jaren gaan inzetten voor grootschalige toepassing van aquathermie. Aquathermie stroomt door!