12 mei 2022 | 10:00 -17:00 uur
LEF Future Center | Rijkswaterstaat  Utrecht

Erik Kraaij

Programmamanager Netwerk Aquathermie

Unie van Waterschappen

Erik Kraaij is sinds ruim drie jaar betrokken bij aquathermie als programmamanager NAT. Hij stuurt het netwerkbureau van zeven medewerkers aan en onderhoudt de contacten met de Stuurgroep Aquathermie en met partijen en partners van de Green Deal Aquathermie. Hij krijgt energie van de samenwerking met veel partijen om aquathermie te ontwikkelen en zo bij te dragen aan het duurzaam verwarmen en koelen van gebouwen.

Ochtendprogramma
10:05 uur
Opening NAT festival

Sandor Gaastra (directeur-generaal Klimaat en Energie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat), Meindert Smallenbroek (voorzitter Stuurgroep Aquathermie) en Erik Kraaij (programmamanager Netwerk Aquathermie) gaan in gesprek over de doelen en resultaten van drie jaar Green Deal Aquathermie. Vervolgens opent de heer Gaastra het NAT festival.