12 mei 2022 | 10:00 -17:00 uur
LEF Future Center | Rijkswaterstaat  Utrecht

Dirk-Siert Schoonman

Dagelijks bestuurslid

Unie van Waterschappen

Dirk-Siert Schoonman is dijkgraaf van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en heeft zitting in het dagelijks bestuur van de Unie van Waterschappen met energie, waterkwantiteit en watersysteem in zijn portefeuille.

Ochtendprogramma
10:50 uur
Opschaling verwarmen én koelen met aquathermie

Dirk-Siert Schoonman (dagelijks bestuurslid Unie van Waterschappen en dijkgraaf waterschap Drents Overijsselse Delta), Carla Kranenborg-van Eerd (wethouder leefbaarheid, wijkveiligheid, financiën en energie gemeente Breda) Martijn van Aarssen (CEO IF Technology) en Gerard Blom (unitmanager bodem- en grondwatersystemen Deltares) gaan tijdens een tafelgesprek onder begeleiding van de dagvoorzitter in op wat er nodig is voor opschaling van verwarmen én koelen met aquathermie.