12 mei 2022 | 10:00 -17:00 uur
LEF Future Center | Rijkswaterstaat  Utrecht

Carla Kranenborg-van Eerd

Wethouder

Gemeente Breda

Carla Kranenborg (VVD) is wethouder in de gemeente Breda. Op dit moment heeft ze de thema’s Leefbaarheid, Wijkveiligheid, Financiën en Energietransitie in haar portefeuille.

Breda ziet kansen in de toepassing van aquathermie. Er zijn ook al voorbeelden van in de stad.  Het nieuwe gerechtsgebouw is al voorzien van een verwarmings- en koelsysteem waarbij gebruik wordt gemaakt van aquathermie. Ook bij nieuwbouwontwikkeling Havenkwartier wordt een warmte-/koudenet aangelegd waarbij gebruik wordt gemaakt van TEO. Verder wordt er (ook in regionaal verband) nader onderzoek gedaan naar de potentie van aquathermie, onder andere om bestaande woningen in de stad aardgasvrij te maken. Bovendien participeren we in het collectief WarmingUP, waarin toepasbare kennis wordt ontwikkeld onder andere gericht op deze warmtebron.

Ochtendprogramma
10:50 uur
Opschaling verwarmen én koelen met aquathermie

Dirk-Siert Schoonman (dagelijks bestuurslid Unie van Waterschappen en dijkgraaf waterschap Drents Overijsselse Delta), Carla Kranenborg-van Eerd (wethouder leefbaarheid, wijkveiligheid, financiën en energie gemeente Breda) Martijn van Aarssen (CEO IF Technology) en Gerard Blom (unitmanager bodem- en grondwatersystemen Deltares) gaan tijdens een tafelgesprek onder begeleiding van de dagvoorzitter in op wat er nodig is voor opschaling van verwarmen én koelen met aquathermie.