12 mei 2022 | 10:00 -17:00 uur
LEF Future Center | Rijkswaterstaat  Utrecht

Bruno Bekhuis

Qirion Energy Consultant

Alliander

Bruno Bekhuis werkt vanuit Warmte uit Water (een samenwerking tussen Alliander en Rijkswaterstaat) aan het koppelen van de energie- en watersector door lokale Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO-)projecten aan te jagen en te werken aan een referentiemodel voor het toepassen van TEO in de gebouwde omgeving.

Vanuit Qirion Energy Consultancy zet Bruno zich in voor een duurzaam en integraal energiesysteem. Hij werkt onder andere aan duurzame mobiliteit en lokale energiesystemen (waar elektriciteit, warmte en gas samenkomen).

Middagprogramma
14:15 uur
Naar een gemeenschappelijk beeld van aquathermie

Aquathermie is niet nieuw, maar voor veel mensen en organisaties nog wel. Hoe zorgen we ervoor dat niet elk initiatief met aquathermie dezelfde wielen moet uitvinden? Om aquathermie breed en gemakkelijk te kunnen toepassen is vertrouwen en kennis nodig. Vertrouwen neemt toe als er standaarden zijn voor techniek, organisatie, proces en financiering. De kennis die de afgelopen jaren is ontwikkeld, is een geweldige basis voor deze standaarden. Hoe maken we deze kennis tot een standaard? En wie zijn daarvoor nodig? In deze sessie gaan we met deze vragen aan de slag om ook echt antwoorden te vinden!