12 mei 2022 | 10:00 -17:00 uur
LEF Future Center | Rijkswaterstaat  Utrecht

Bonne van der Veen

Project- en programmamanager

Deltares

Binnen het programma WarmingUP coördineert Bonne het thema Aquathermie waarin onderzoek wordt gedaan naar de potentie van aquathermie, de ecologische effecten en naar de techniek en het ontwerp van aquathermiesystemen. Bonne probeert de kennisvragen om grootschalige realisatie van aquathermiesystemen mogelijk te maken, te verbinden aan calls en andere financieringsmogelijkheden om deze te kunnen beantwoorden.

Naast aquathermie probeert Bonne kennisontwikkelingen te stimuleren die de systemische effecten van de warmtetransitie in kaart brengen. Een voorbeeld hiervan is het bepalen van de ruimtelijke en ecologische impact van de warmtetransitie op de ondergrond en het grondwater.

Ochtendprogramma
Deelsessie Ronde 1
11:45 uur
Naar een nationaal kennisprogramma aquathermie?

Zonder kennisontwikkeling en innovatie geen versnelling en opschaling van aquathermie.
Voor een versnelling, bredere toepassing en opschaling van aquathermie moeten we nog meer kennis opbouwen. Verschillende kennisvelden en partijen zijn hiervoor nodig. Wat weten we wel en wat weten we nog niet?  Hoe kunnen we samenhang aanbrengen tussen de benodigde kennisvelden en integraal kennis ontwikkelen? Hoe organiseren we een lerende aanpak? Wie durft hier een leidende rol te nemen? Hoe kunnen we ambities voor kennisontwikkeling aquathermie waarmaken? In deze sessie gaan we aan de hand van stellingen met elkaar in gesprek.