12 mei 2022 | 10:00 -17:00 uur
LEF Future Center | Rijkswaterstaat  Utrecht

Bertine van Dijk

Communicatieadviseur Klimaat en Energie

Provincie Fryslân

42 procent van Fryslân (Friesland) bestaat uit water! Dat is heel veel water, waarmee we onze huizen kunnen verwarmen en koelen. Deze potentie vraagt om een ambitie en een visie, en die hebben we. We willen dé aquathermieprovincie, of met een mooi Fries woord Wetterwaarmte provincie, van Nederland worden. Wetterwaarmte kan een grote rol vervullen in de Friese Energietransitie. Als communicatieadviseur Klimaat en Energie bij provincie Fryslân is het mijn missie hier communicatief aan bij te dragen.

Ochtendprogramma
Deelsessie Ronde 1
11:45 uur
Middagprogramma
Deelsessie Ronde 2
14:15 uur
Van verkenning naar realisatie

Aan het woord komen twee ervaringsdeskundigen die ons mee zullen nemen in hun voorbereidings- en verkenningstraject van een aquathermieproject. Welke stappen hebben ze gezet? Waar lopen ze tegenaan? En waar kunnen andere projecten van leren?
Tijdens de sessie gaan we in op financiering, opstart, doorontwikkeling en wet- en regelgeving. We bespreken onder andere de financiering van de ontwikkelfase, collectief aanvragen van individuele subsidies, toetsing van de potentie van aquathermie op grotere schaal en wettelijke verankering van de positie van gemeenschapsinitiatieven.