12 mei 2022 | 10:00 -17:00 uur
LEF Future Center | Rijkswaterstaat  Utrecht

Barry Scholten

Key-accountmanager

Ennatuurlijk B.V.

Barry Scholten houdt zich bezig met het verduurzamen van bestaande warmtenetten met hernieuwbare energiebronnen zoals aquathermie en met het ontwikkelen van nieuwe, duurzame warmte- en koudenetten. Hierin werkt hij samen met gemeenten, woningcorporaties en lokale energiecoöperaties om tot de beste gebiedsgerichte oplossing te komen.
Barry heeft vanuit diverse rollen aan de ontwikkeling van aquathermie gewerkt, van engineer tot adviseur en projectontwikkelaar en heeft zo veel kennis mogen opdoen van energie uit water toepassingen als vervanging van aardgas.

Ochtendprogramma
Deelsessie Ronde 1
11:45 uur
Middagprogramma
Deelsessie Ronde 2
14:15 uur
Opschalen van aquathermie: Hoe gaan we meters maken?

In deze sessie gaan we aan de hand van voorbeelden in gesprek over de kansen en hobbels bij de realisatie van opschaling van aquathermie. In Nederland zijn zo’n 100 aquathermieprojecten gerealiseerd en 100 andere projecten zijn in voorbereiding. Dit zijn veelal kleinschalige nieuwbouwprojecten van enkele honderden woningen.
Naast nieuwbouw kan aquathermie zeker ook in de bestaande bouw een grote rol spelen in het verduurzamen van warmtelevering. Grootschalige toepassing is technisch gezien heel goed mogelijk. Opschalen kan zowel in grootte van het project (duizenden woningen), als in het aantal projecten. Staat niets in de weg om op te schalen? Waar wachten we op?