12 mei 2022 | 10:00 -17:00 uur
LEF Future Center | Rijkswaterstaat  Utrecht

Anton de Fockert

Senior onderzoeker / adviseur

Deltares

Projectleider van WarmingUP werkpakket 3C waar tools en kennis wordt ontwikkeld op het gebied van techniek, ontwerp en kosten van aquathermiesystemen.

Middagprogramma
Deelsessie Ronde 2
14:15 uur
Techniek en ontwerp van aquathermiesystemen

Er is al veel ervaring opgedaan met het ontwerpen van goed functionerende aquathermiesystemen en er is geleerd van de uitdagingen in de praktijk. Gecombineerde warmte- en koudelevering vraagt bijvoorbeeld het nodige van uitgekiende ontwerpen.
In deze sessie bespreken we aan de hand van praktijkvoorbeelden de relevante elementen van aquathermiesystemen en hoe deze met elkaar samenhangen. Hoe kun je de handreikingen voor aquathermiesystemen toepassen en hoe ga je om met aandachtspunten zoals filtering, warmtewisselaars en corrosie? We delen met elkaar de grootste aandachtspunten bij techniek en ontwerp voor de komende jaren.