12 mei 2022 | 10:00 -17:00 uur
LEF Future Center | Rijkswaterstaat  Utrecht

Anke van Houten

Adviseur energie, water en omgeving

Unie van Waterschappen

Anke van Houten is een geëngageerde, creatieve optimist. Goed in combineren en verwoorden, waarbij zij graag werkt met mensen die vooruit willen. Anke brengt op het snijvlak van de grote ruimtelijke opgaven ‘het water’ in als ordenend principe, en vooral ook als bron van nieuwe mogelijkheden. Aquathermie is een zuiver voorbeeld van hoe water bij kan dragen aan de grote transities. Zowel op het gebied van energie, als voor het vergroten van ruimtelijke kwaliteit.
Als gespreksleider wil Anke vooral ruimte geven aan de interactie tussen de sprekers en met het publiek. Een sessie is voor haar geslaagd als mensen naar huis gaan met een idee waarmee ze direct aan de slag willen.

Ochtendprogramma
Deelsessie Ronde 1
11:45 uur
De financiële puzzel van aquathermie

Hoe financieren we aquathermieprojecten? Hoe houden we de kosten voor bewoners behapbaar? Hoe zorgen we voor financiële zekerheid? Terwijl de druk toeneemt om snel van het aardgas af te gaan en aquathermie steeds meer in de belangstelling komt te staan, is het nog steeds een lastige puzzel om de financiën rond te krijgen.
Uitdagingen zijn warmtenetten, vollooprisico’s, afschrijvingstermijnen en garantstellingen. Gelukkig zijn er ook oplossingsrichtingen. In deze sessie gaan we met vertegenwoordigers uit de bankenwereld, met initiatiefnemers en met de overheid het gesprek aan over rollen, constructies en wat er verder nodig is.