12 mei 2022 | 10:00 -17:00 uur
LEF Future Center | Rijkswaterstaat  Utrecht

Amar Sjauw En Wa - Windhorst

Architect & Adviseur Circulaire Leefomgeving

EcoEngineers

Amar is al ruim 10 jaar werkzaam op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling. Daarbij ontwerpt, adviseert en faciliteert hij projecten, programma’s en processen om deze te helpen stappen te maken naar een circulaire leefomgeving. Hij woont ook in een van de eerste TED projecten in Nederland: de ecowijk EVA-Lanxmeer in Culemborg.

Amar is een van de initiatiefnemers van het eerste lokale zonnedak met slim laadplein op een parkeerterrein, gerealiseerd in 2019 in EVA-Lanxmeer Culemborg.

Ochtendprogramma
10:00 uur
Dagvoorzitter

Welkom