12 mei 2022 | 10:00 -17:00 uur
LEF Future Center | Rijkswaterstaat  Utrecht

Opschalen van aquathermie: Hoe gaan we meters maken?

11:45 – 12:45 uur

Opschalen van aquathermie: Hoe gaan we meters maken?

In deze sessie gaan we aan de hand van voorbeelden in gesprek over de kansen en hobbels bij de realisatie van opschaling van aquathermie. In Nederland zijn zo’n 100 aquathermieprojecten gerealiseerd en 100 andere projecten zijn in voorbereiding. Dit zijn veelal kleinschalige nieuwbouwprojecten van enkele honderden woningen.
Naast nieuwbouw kan aquathermie zeker ook in de bestaande bouw een grote rol spelen in het verduurzamen van warmtelevering. Grootschalige toepassing is technisch gezien heel goed mogelijk. Opschalen kan zowel in grootte van het project (duizenden woningen), als in het aantal projecten. Staat niets in de weg om op te schalen? Waar wachten we op?