12 mei 2022 | 10:00 -17:00 uur
LEF Future Center | Rijkswaterstaat  Utrecht

Naar een nationaal kennisprogramma aquathermie?

11:45 – 12:45 uur

Naar een nationaal kennisprogramma aquathermie?

Zonder kennisontwikkeling en innovatie geen versnelling en opschaling van aquathermie.
Voor een versnelling, bredere toepassing en opschaling van aquathermie moeten we nog meer kennis opbouwen. Verschillende kennisvelden en partijen zijn hiervoor nodig. Wat weten we wel en wat weten we nog niet?  Hoe kunnen we samenhang aanbrengen tussen de benodigde kennisvelden en integraal kennis ontwikkelen? Hoe organiseren we een lerende aanpak? Wie durft hier een leidende rol te nemen? Hoe kunnen we ambities voor kennisontwikkeling aquathermie waarmaken? In deze sessie gaan we aan de hand van stellingen met elkaar in gesprek.